יום ו', ו’ בטבת תשע”ט
מתמטיקה במת''י
דף הבית טפסים יצירת קשר
מתווה לארגון תכני הוראה במתמטיקה בחינוך המיוחד- יסודי
תכנון לימודים בחינוך המיוחד מתבסס על תכנית הלימודים של החינוך הרגיל, תוך ביצוע התאמות באופן הצגת התוכן וכן שינויים וחלופות בתכני הלימוד.
לחץ לפרטים נוספים
תגובות: -1   צפיות: -1
תיק תוכניות למודים לכיתה
כלי אמיתי, מקצועי והכרחי בעבודת כל מורה באופן אישיבעבודת כל צוות השכבה כקבוצה. במבט אחד - בלחיצה פשוטה תוכלו למצוא אתכל תכ"ל, הידע, המיומנויות, הערכיםובהתאם להם דוגמאות לחומרי הוראה, למידה והערכה לכל כיתהמאורגנים לפי הנושאים בתכ"ל - מהגן ועד י"בובנוסף מגוון כלים לעבודה בנושא.
לחץ לפרטים נוספים
תגובות: 0   צפיות: 79
נתונים מספרים -חוברות מבית ספר קורצ'אק פ"ת
2 חוברות שנכתבו ע"י צוות ביה"ס קורצ'אק פ"ת בהדרכתה של רעיה לוז.החוברת הראשונה עוסקת בבעיות מילוליותהחוברת השניה עוסקת בייצוגים גרפיים יחודן של החוברות הוא בקישור בין עולם המספרים לחיי יום יום
לחץ לפרטים נוספים
תגובות: 0   צפיות: 35
תוכניות ודרכי הוראה
מיפויים
חדש על המדף
ארגז כלים
קישורים
ניהול
למידה בשעת חירום