יום ד', י’ בתשרי תשע”ט
מתמטיקה במת''י
דף הבית טפסים יצירת קשר
תכנון לימודים בחינוך המיוחד מתבסס על תכנית הלימודים של החינוך הרגיל, תוך ביצוע התאמות באופן הצגת התוכן וכן שינויים וחלופות בתכני הלימוד.

תלמידים רבים במסגרות החינוך המיוחד לומדים מתמטיקה על פי תכנית הלימודים הרגילה. עם זאת, מכלול הקשיים המאפיינים אותם משפיע, לא פעם, על קצב התקדמותם בלמידה ועל יכולתם להתמודד עם נושאים מסוימים. על מנת לסייע לתלמידים אלה להגיע לשליטה מיטבית בנושאי תכנית הלימודים הרגילה עם סיום בית הספר היסודי, לקראת המעבר לחטיבת הביניים נבנה מסמך זה. המסמך מציג מתווה לארגון מותאם של תכני הלימוד במתמטיקה לביה"ס היסודי ברצף שכבות הגיל ומסייע בתכנון תוכנית הלימודים הכיתתית והאישית. מתווה שנכתב ע"י צוות מתמטיקה במחוז לצפיה במתווה אנא לחצו על הקישור

 
 
תוכניות ודרכי הוראה
מיפויים
חדש על המדף
ארגז כלים
קישורים
ניהול
למידה בשעת חירום